02126720584
 

لیسانس در انگلستان


طول دوره ی کارشناسی (لیسانس) در دانشگاه های انگلستان سه سال و بعضاً در برخی رشته ها چهار سال است. برای ورود دانشجویان ایرانی به این مقطع، داشتن مدرک پیش دانشگاهی ایران الزامی است و بدون آن، متقاضی باید دوره هایی را در کشور انگلستان بگذراند که از یک تا دو سال زمان‌بر است. معمولاً شرایط تحصیل رایگان در این مقطع وجود ندارد.