02126720584
 

اخذ اقامت


 اقامت کشور فرانسه از طریق تمکن مالی

 
فرانسه در طول سالیان به دلیل سهولت نسبی روند مهاجرت یک مقصد محبوب بوده و هست.در گذشته بسیاری از متقاضیان جهت مهاجرت و اقامت کشور فرانسه از طریق روش های دیگری مانند خرید ملک و سرمایه گذاری یا ثبت شرکت اقدام می کردند اما در سالهای اخیر اخذ اقامت فرانسه از طریق تمکن مالی طرفداران زیادی پیدا کرده و با توجه به شرایط نسبتا آن و داشتن کمترین ریسک باعث شده نسبت به سایر روشها دارای شرایط متفاوتی باشد. .
به عنوان مثال در سایر روشها بایستی دارایی های فرد یا انتقال دارایی های متقاضی در خارج از کشور اثبات شود و متقاضی مقید به سرمایه گذاری و یا ثبت شرکت در خارج از کشور باشد اما روش تمکن مالی به داشتن تمکن مالی در داخل کشور تاکید دارد و لزومی به خارج کردن سرمایه داخل ندارد.
بنابراین روش تمکن مالی در کشور فرانسه نسبت به سایر روش ها دارای ریسک کمتری بوده و مهاجرت و اخذ اقامت در کشور فرانسه از طریق تمکن مالی در اولویت اول متقاضیان قرار گرفته است . در حقیقت می توان گفت با داشتن سند ملکی و سپرده بانکی در داخل ، مهاجرت و اخذ اقامت در کشور فرانسه از طریق تمکن مالی امکان پذیر می باشد به طوری که نه نیاز به سرمایه گذاری و خرید ملک است و نه حتی نیاز به پراخت مالیات ناشی از ثبت شرکت در اروپا می باشد.
این برنامه به افراد مستقل از لحاظ مالی اجازه اقامت در قلمرو فرانسه، همچنین اجازه سفر آزادانه به کشورهای محدوده شینگن که در آن شما می توانید تحصیل کنید، کسب مال کنید، وام بگیرید، گواهینامه خود را تعویض کنید، ماشین خریداری کنید.
ویژگی های اخذ اقامت در کشور فرانسه از طریق تمکن مالی به شرح زیر می باشد:

. روش تمکن مالی کشور فرانسه، ساده ترین و سریع ترین روش اخذ اقامت در کشور فرانسه می باشد.
. اخذ اقامت کشور فرانسه از طریق تمکن مالی فاقد ریسک می باشد.
. تمدید اخذ اقامت در کشور فرانسه از طریق تمکن مالی به آسانی صورت می گیرد.
. در این روش به ثبت شرکت و پرداخت مالیات شرکت و استخدام پرسنل بومی نیازی نیست.
. عدم نیاز به راه اندازی کسب و کار و تجارت و ثبت شرکت و سرمایه گذاری برای متقاضیان اخذ اقامت در کشور فرانسه از طریق تمکن مالی.
. عدم رعایت محدودیت سنی برای متقاضیان اخذ اقامت در کشور فرانسه از طریق تمکن مالی.
. عدم نیاز به سطح زبان برای متقاضیان اخذ اقامت در کشور فرانسه از طریق تمکن مالی.
 
 

مراحل اخذ اقامت در کشور فرانسه از طریق تمکن مالی به شرح زیر می باشد:

1.عقد قرارداد
2.تحویل مدارک به شرکت
3.دعوت نامه وقت سفارت
4.تکمیل مدارک و تحویل مدارک به متقاضی جهت مصاحبه سفارت شامل مدارک زیر:
  • تهیه  آدرس اقامتی در کشور فرانسه
- تهیه پوشش بیمه ای درمانی در کشور فرانسه
 
-دریافت ویزای نشنال
 
سفر کاری به کشور فرانسه جهت انجام اقدامات بعدی شامل ارایه مستندات به اداره مهاجرت و اقامت در کشور فرانسه

 
مدارک مورد نیاز جهت اخذ اقامت در کشور فرانسه از طریق تمکن مالی به شرح  زیر می باشد:
. تایید گواهی تمکن مالی
. مستندات بیانگر اجاره یا مالکیت ملک در فرانسه

سود سپرده بانکی
اجاره مستغلات بر اساس سند ملکی رسمی و اجاره نامه رسمی
سود سهام شرکت ها و موسسات و کارخانجات و ...
 
هر یک از مدارک بالا به تنهایی مشروط بر اینکه حداقل در آمد مستمر و منظم ماهیانه را پوشش دهد کفایت می کند، چنانچه در آمد ماهیانه هر یک به تنهایی به حداقل شرایط نرسد ترکیب آنها به منظور پوشش سطح در خواستی امکان پذیر می باشد اما در هر صورت علاوه بر در آمد حداقل ، به یک سند شش دانگ نیز نیاز است.