02126720584
 

دوره های زبان انگلیسی درانگلستان


کشورانگلستان مقصد اول آموختن زبان انگلیسی در سطح جهان می باشد که مطابق آمار 49.5% از زبان آموزان زبان انگلیسی که به خارج از کشور محل زندگی خود جهت زبان آموزی سفر می کنند به خود جذب می کند.
در انگلستان شما در محیطی حضور دارید که تمام افراد پیرامون به زبان انگلیسی صحبت می کنند و این موضوع سبب می شود که زبان انگلیسی را در طول زندگی روزمره تمرین کنید. در زمان کوتاهی متوجه خواهید شد که مهارت های شما به مقدار زیادی بهبود یافته است. حتی ممکن پس از چندی شما شروع به فکر کردن به زبان انگلیسی کنید.!
*** محدودیت سنی:
لازم به ذکر است، اخذ پذیرش و ویزای دوره های کالج زبان و پیش دانشگاهی صرفا برای متقاضیان ایرانی زیر 18 سال قابل انجام است.  تحصیل در سایر مقاطع آموزشی کشور انگلستان عموما محدودیت سنی ندارد.