02126720584
 
نظام آموزشی انگلستان
  • نظام آموزشی انگلستان

نظام آموزشی انگلستان

خلاصه

مسیر تحصیلی در انگلستان شامل 11 سال آموزش اجباری میباشد.


توضیحات

مسیر تحصیلی در انگلستان شامل 11 سال آموزش اجباری میباشد.

  • سن 3 تا 4 سال: در انگلستان بسیاری از کودکان آموزش را از سنین 3 تا 4 سال با حضور در کودکستان آغاز می کنند. این دوره اجباری نمی باشد.
  • سن 4 تا 16 سال: تحصیل تمام وقت برای تمامی کودکان و نوجوانان مابین سنین 5 تا 16 سال اجباری می باشد. تمامی کودکان انگلیسی در این سنین می توانند بطور رایگان در مدارس دولتی تحصیل کنند.
    • آموزش ابتدایی: این دوره مختص کودکان دارای سنین 4 یا 5 سال تا 11 یا 13 سال می باشد.
    • آموزش متوسطه: این دوره مختص دانش آموزان دارای سن 11 یا 13 سال تا 16 سال می باشد.
در طی دو سال پایانی تحصیلات متوسطه (سنین 14 تا 16 سال) عمده دانش آموزان یکی از دوره های ذیل را می گذرانند:
  1. The General Certificate of Secondary Education) GCSE) این مدرک رایج ترین مدرک تحصیلی در بین دانش آموزان در سنین 14 تا 16 سال در انگلستان می باشد.
  2. ( International Baccalaureate Middle Years Program) IB تعداد مدارسی که در انگلیس این مدرک را ارائه می کنند بطور مداوم در حال افزایش می باشد. دانش آموزان بطور معمول با هدف آماده سازی جهت دوره اصلی IB که دوره ای 2 ساله می باشد، موضوعاتی نظیر زبان، علوم انسانی، علوم طبیعی، ریاضیات، هنر و تکنولوژی را آموزش می بینند.
هر دو مدرک فوق دارای درجه بالای مقبولیت و اعتبار در بین دانشگاه ها، کالج ها و کارفرمایان در انگلستان و سطح جهانی می باشند. هدف اصلی این دوره ها ایجاد زمینه مناسب برای دانش آموزان در موضوعات مختلف به منظور آماده سازی آنها جهت مقاطع تحصیلی بالاتر و یا یک موقعیت کاری می باشد. این دوره ها بطور معمول ترکیبی از کارهای کلاسی و آزمون می باشند. دانش آموزان امکان انتخاب از گستره وسیعی از موضوعات را دارند. به عنوان مثال دانش آموزی که دوره GCSE را می گذارند 7 تا 10 موضوع مختلف را نظیر ریاضیات، ادبیات انگلیسی، زبان انگلیسی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، فناوری اطلاعات، جغرافی و تاریخ انتخاب میکند.
  • سن 16 سال و بالاترپس از پایان دوره آموزش اجباری، دانش آموزان بطور معمول وارد دوره های آماده سازی Further Education و یا تحصیلات عالی Higher Education می شوند.