02126720584
 
زندگی در انگلستان
  • زندگی در انگلستان

زندگی در انگلستان

خلاصه

کسانی که قصد ادامه‌ی زندگی در انگلستان، تحصیل در این کشور، کار و به صورت کلی مهاجرت به انگلیس را دارند، می بایست ازشرایط زندگی در انگلیس مطلع باشند تا با آگاهی کامل و سنجش همه جانبه، دست به انتخاب این کشور برای مهاجرت بزنند. امروزه انگلستان مقصد تحصیلی و اشتغال بسیاری از جوانان است و این امر می بایست با در نظر گرفتن شرایط زندگی در انگلیس، توأم باشد.


توضیحات

کسانی که قصد ادامه‌ی زندگی در انگلستان، تحصیل در این کشور، کار و به صورت کلی مهاجرت به انگلیس را دارند، می بایست ازشرایط زندگی در انگلیس مطلع باشند تا با آگاهی کامل و سنجش همه جانبه، دست به انتخاب این کشور برای مهاجرت بزنند. امروزه انگلستان مقصد تحصیلی و اشتغال بسیاری از جوانان است و این امر می بایست با در نظر گرفتن شرایط زندگی در انگلیس، توأم باشد.
مهاجرت به انگلستان راه آسانی نیست  به نظر می رسد که سیاست های کشور انگلستان با جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا شدت گرفته است ا این حال، امری غیر ممکن نیست و بسته به شرایط مختلف هر فرد، می تواند واجد یکی از راه های مهاجرتبه انگلستان باشد
اگر شرایط زندگی در انگلیس برای فرد متقاضی مطلوب باشد، می تواند در راستای اخذ تابعیت آن نیز اقدام کند که البته اندکی دشوارتر و طولانی تر از اخذ ویزای اقامت خواهد بود. برای گرفتن تابعیت کشور انگلستان داشتن از جمله شرایط زیر الزامی است:

.1سن فرد متقاضی باید در زمان تقاضای تابعیت 18 سال یا بیشتر از آن باشد؛
.2
متقاضی باید از زندگی خوبی در زمان اقامت در کشور انگلستان برخوردار باشد و به دیگر سخن فاقد هرگونه سوء سابقه یا تخلف‌های کیفری در اداره‌ی مهاجرت کشور انگلستان باشد؛
.3
دانش زبانی مناسب و در حد متعارف داشته باشد؛
.4
اطلاعات مورد نیاز از فرهنگ، تاریخ و سیاست کشور انگلستان را داشته باشد؛
.5
تصمیم به زندگی آتی در کشور انگلستان داشته باشد؛
.6
متقاضی باید قبل از درخواست تابعیت برای کشور انگلستان، حداقل پنج سال به صورت قانونی در این کشور زندگی کرده و حضور فیزیکی داشته باشد.