02126720584
 
770a7f67-6543-4e03-b543-44c6923fee2f.jpg
  • 770a7f67-6543-4e03-b543-44c6923fee2f.jpg

زبان فرانسه

خلاصه

زبان فرانسه زبان رسمی بیش از 25 کشور دنیا و زبان دوم 20 کشور دنیاست که متقاضیان مهاجرت به این کشور باید این زبان را بررسی نمایند.


توضیحات

در فرانسه و کشورهای فرانسوی زبان درحدود 60 میلیون نفر، در کانادا بیش از 7.3 میلیون نفر، در بلژیک بیش از 3.9 میلیون نفر، در سوئیس بیش از 1.8 میلیون نفر، در موناکو 80000 نفر، در ایتالیا 100000 نفر و در ایالات متحده 1.3 میلیون نفر و در کشورهای آفریقایی بیش از 49 میلیون نفر به زبان فرانسوی تکلم می کنند. اهمیت زبان فرانسوی تا بدان حد است که متقاضیان مهاجرت تحصیلی، کاری، تجاری به کشورهای اروپایی و آمریکایی می توانند از طریق آموزش این زبان به راحتی از فرصتهای کاری و تحصیلی خوبی برخوردار شوند.
جمهوری فرانسه، کشوری که قلمرویی شامل متروپلیتن فرانسه در غرب اروپا و نواحی و قلمروهایی مختلف خارجی می باشد که از دریای مدیترانه تا کانال انگلستان و دریای شمال و از راین تا اقیانوس اطلس گسترش یافته و با کشورهایی نظیر بلژیک، آلمان، سوئد، ایتالیا و اسپانیا مرز مشترک دارد. فرانسه از دیرباز مرکز قدرت منطقه ای و بین المللی بوده است و کشورهای زیادی را در جهان تحت استعمار خود داشت. بنابرین از همان زمان، زبان فرانسوی توانسته است به عنوان یکی از زبان های کاربردی در دنیا مطرح باشد.