02126720584
 
51c30521-8c32-48c5-9abb-9d0fc41860bf.jpg
  • 51c30521-8c32-48c5-9abb-9d0fc41860bf.jpg

جایگاه دندانپزشکی فرانسه در جهان و اعتبار مدارک آن

خلاصه

کشور فرانسه یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان است که در زمینه پزشکی و دندانپزشکی دارای شهرت بسیار زیادی در جهان است.


توضیحات

جالب است بدانید که تمام دانشگاه های دولتی پزشکی و دندانپزشکی این کشور در رتبه‌های زیر 500 در جهان قرار دارند و آن‌ها نامزدهای زیادی در رتبه های زیر 100 نیز دارا می‌باشند. بیمارستان های این کشور نیز بیمارستان های مجهزی می‌باشند و با توجه به سخت گیری های زیادی که دولت فرانسه برای آموزش پزشکان و دندانپزشکان این کشور در نظر می‌گیرد، بیمارستان ها و کلینیک های دندانپزشکی این کشور هر ساله میزبان تعداد زیادی از بیماران از سرتاسر جهان می‌باشند که برای دریافت بهترین امکانات درمانی وارد این کلینیک‌ها می‌شوند. رضایت کامل بیماران یکی از اصلی ترین اصول اخلاقی پزشکان و دندانپزشکان کشور فرانسه قلمداد می‌شود. قبولی در رشته دندانپزشکی در کشور فرانسه و تحصیل در این رشته یکی از آرزوهای بزرگ دانشجویان می‌باشد. اما دولت کشور فرانسه با توجه به اعتبار بسیار زیاد جامعه پزشکی و دندانپزشکی خود در جهان به این راحتی ها شما را در رشته دندانپزشکی در کشور فرانسه مشغول به تحصیل نخواهد کرد. آن‌ها آزمون های زیادی را برای غربال کردن دانشجویان فرانسوی و غیر فرانسوی به عمل می‌آورند تا بهترین ها را در دانشگاه های این کشور پذیرش نمایند. بنابر این اگر شما موفق به پذیرش در رشته دندانپزشکی در کشور فرانسه شدید، در هر جایی از جهان می‌توانید یک مطب دندانپزشکی داشته باشید و همه کشورهای جهان مدارک پزشکی و دندانپزشکی اخذ شده از کشور فرانسه را به راحتی قبول می‌کنند و احترام زیادی هم برای آنها قائل می‌شوند.